Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

I Lierne kommune skal alle ha et trygt og godt oppvekstmiljø og da er forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling avgjørende. Denne samhandlingsmodellen viser hvordan vi på tvers av tjenester og nivå jobber for å sikre riktig hjelp til riktig tid, og hvordan vi skal fremme systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i vår kommune.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 , Barneverntjenesten 910 02 990 (dagtid) eller Barnevernvakt 489 55 599 (kveld og helg) (kan dette være noe som skal stå som en bunntekst?)

Mer info